Sisällöt oman portfolion tuottamiseen:

JAKSO A
19.-20.1.2010

JAKSO B
JAKSO C
itsensä esitteleminen (suullinen); vahvuudet ja heikkoudet
Skype- ja puhelinesittelyt
Verkkohakemukset; välitysyritykset
Tervehtiminen, sinuttelu ja suomalainen puhetapa, toimintatapoja
Mitä työnantaja kysyy ja miksi?
Suomalaisen
työelämän tapoja, (kommunikaatiotavat,
täsmällisyys,
tasa-arvo...)
Avoin markkinointikirje; kuvallinen, PowerPoint
eurooppalainen ansioluettelo
Osaamisen kuvaus
valmiina
Osaamisen kuvaus 1, sanallistaminen
ammattikuvaukset, osaan.fi
Portfolion esittely
(ansioluettelo, osaamiskuvaus ja mainoskirje)
Ammattikuvauksia
Oman osaamisen avaaminen työnantajalle, sertifikaatit yms.
Mitä olen oppinut/saanut aikaan?
Työkyvyn ylläpitäminen (fyysinen)
Työkyvyn ylläpitäminen (henkinen)
Työkyvyn ylläpitäminen
(kielellinen)

Linkkisivulle

Hakemus ja Markkinointikirje

Avoin hakemus -malli

Ammattinetti

Osaan